از کجا بفهمیم شپش درمان شده. زخم‌های حاصل از خارش جای گزش شپش می‌توانند توسط باکتری‌های روی پوست عفونی شوند. […]

درمان شپش با قران. برای استفاده از سیر لازم است که 8 تا 10 عدد حبه سیر له و به […]

درمان شپش با سوره نبا. درمان شپش با سوره نبا وقتی برای درمان شپش روش های سنتی و شیمیایی را […]

درمان فوری شاشبند در گاو. مدفوع گوساله مبتلا به اسهال پنج تا ده برابر بیشتر گوساله سالم حاوی آب می […]

درمان فوری شاشبند. ساقیا پیمانه ایرا لبریز کن هر چه دا ری در دهان سرریز کن ساقیامی ده که مدهوشم […]