قبر مسعود رجوی کجاست

Posted on

قبر مسعود رجوی کجاست. همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست. همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست.

مسعود رجوی کجاست ؟ زنده است؟ یا مرده؟ Iran Interlink MEK
مسعود رجوی کجاست ؟ زنده است؟ یا مرده؟ Iran Interlink MEK from iran-interlink.org

گفتگوی فیروزمند با سبحانی : همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می دانند و گفته شده که رجوی را در پاریس به خاک سپرده اند و قبر وی در آنجاست. سخنرانی مسعود رجوی در مراسم عید فطر سال ۱۳۷۶:

همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست.

«مسعود رجوی به درک نائل گردید. شاید این نشان کمالات روزگار هست یا فریب هر چه که باشد آدمی ناخوداگاه به یاد ضرب المثل خر. دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد.

همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست.

به بهانه 16 سال غیبت بحث برانگیز و مرگ سیاسیِ یک خائن. همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن “مسعود رجوی ” می‌دانند و گفته شده که “رجوی” را در پاریس” به خاک سپرده اند و قبر وی در آنجاست. مگر مرده ها هم از قبر سر بیرون میآورند.

بر اثر این شکنجه و حبس روانی شده‌ام.

«مسعود رجوی به درک نائل گردید. مسعود رجوی در کنار همسرش مریم رجوی. رجوی گور به گور شده چه داخل قبر باشد و چه بیرون از آن، مرده ای بیش نیست چرا که به قول سعدیمرده آن است که نامش به نکویی نبرند و کیست که نداند یکی از, مسعود رجوی, انجمن نجات مرکز مازندران, مسعود و مریم رجوی و رهبری فرقه

قبر مسعود بی قبر کجاست؟ 😍 //T.co.

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس 29 ژوئن 2019. همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست. صدای محمد رجوی، پسر مسعود رجوی.

در مناسبات فرقه رجوی مرز سرخ عبور ناپذیر محسوب شده و هر کس در هر سطحی چنین سؤالی بنماید قبل از اینکه پاسخی دریافت کند.

همچنین برخی نیز حمله موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن مسعود رجوی می‌دانند و گفته شده رجوی را در پاریس به خاک سپرده‌اند و قبر او آنجاست. این روزها چنان که می‌دانید در سراسر دنیا خبرهای زیادی هست، در منطقه، در. پیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *