فتحه و کسره در کیبورد اندروید

Posted on

فتحه و کسره در کیبورد اندروید. ⦁ از طریق دکمه‌های ترکیبی برای تایپ فتحه و کسره و ضمه باید از دو کلید استفاده. در صفحه‌کلید فارسی اپل، کلید علائم و حرکات مثل کسره، فتحه، ضمه، تشدید و تنوین به صفحه دوم و کنار اعداد و.

فتحه و کسره در کیبورد شیائومی
فتحه و کسره در کیبورد شیائومی from alkalimati.com

تغییر پس زمینه از روی گالری. Shift + k & l أ : Alt + 0250 (اکثراً این رو نمیدونند، ساکن) فـــــنـــجــون :

Shift + F (تشدید) فْ :

کشیدن حرف shift + j ، : اعداد فارسی و عربی هم دیگه به راحتی میتونید تایپ کنید بله این ها تنها بخشی از امکانات کیبورد اندروید زیبانویس است در ادامه با.

انتقال آسان مکان نما بین حروف.

Shift + e (تنوین مجرور) فَ : ⦁ از طریق دکمه‌های ترکیبی برای تایپ فتحه و کسره و ضمه باید از دو کلید استفاده. قابلیت درج نشانه های آوایی فتحه، کسره، ضمه و دیگر.

درج علامت کسره ــِـ کلید های ترکیبی Shift + D (حرف ی روی D هستش) درج علامت ضمه ــُـ کلید های ترکیبی Shift + S (حرف س روی S هستش) درج علامت تنوین فتحه ــًـ کلید های ترکیبی Shift + Q (حرف ض روی Q هستش)

برای تایپ کسره ( ِ )، کلید‌های shift + d را می‌گیریم و برای تایپ تنوین کسره ( ٍ )، کلیدهای shift + e را فشار می‌دهیم برای تایپ فتحه ( َ )، کلیدهای shift + a را می‌گیریم و برای تایپ تنوین فتحه ( ً )، کلیدهای shift + q را فشار می‌دهیم امکان نوشتن سریع به صورت سوایپ. این نکات مدنظر ما بود و در مشورت دائم با دوستان.

ــَـــ (فتحه) Shift+A ـــُــ (ضمّه) Shift+S ـــِــ (کسره) Shift+D ـــًــ (تنوین فحه) Shift+Q ـــٌــ (تنوین ضمّه) Shift+W ـــٍــ (تنوین کسره) Shift+E.

در کیبورد رایج، ضمه (ــُـ) با گرفتن دکمه shift و فشردن دکمه s تایپ می‌شود. Shift + t (ویرگول) ؛ : Shift + a (فتحه) فُ :

Shift+ D (کسره) Shift+ Q (تنوین فتحه) Shift+ W (تنوین ضمه) Shift+ E (تنوین کسره) Shift+ F (تشدید) Shift+ B (أ) Shift+ N (إ) Shift+ M (ء) Shift+Z (ه) Shift+V (ؤ) *توجه داشته باشید که حرف (ه) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,Times New Roman, Arial,.)

علامت های اعراب در کیبورد(کامل) دکمه های کیبورد : برخی از ویژگی های کیبورد swiftkey keyboard اندروید : برای تایپ کسره ابتدا کلید shift را نگه دارید و بدون اینکه انگشت خود را از روی shift بردارید کلید ی را نیز فشار دهید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *