Incredible تقویم ترکیه 2022

Posted on

Incredible تقویم ترکیه 2022. ١۵ جولای (تموز) سالگرد کودتای نافرجام ترکیه. زمان ترکیه را پیش فرض قرار بده.

تقویم ترکیه 2021 تعطیلات رسمی ترکیه و نام روزها و ماه‌ها به ترکی
تقویم ترکیه 2021 تعطیلات رسمی ترکیه و نام روزها و ماه‌ها به ترکی from orkideh.net

(istanbul / turkey ) عرض : 15 می روز شهیدان نیروی هوایی. ۴۱° ۰' شمال, طول :

.در وقت ساعت قبله، کسیکه به آفتاب متوجه شود (به طرف آفتاب رو بیاورد)، به طرف قبله.

برای مهاجرت و یا سفر به هر کشوری یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید به آن دقت کنید؛ تقویم آن کشور است. ١٩ می (ماییس) روز جوانان و ورزش. ۴۱° ۰' شمال, طول :

.در وقت ساعت قبله، کسیکه به آفتاب متوجه شود.

ترکیه هست 7 ساعت جلوتر از نیویورک. ١ می (ماییس) روز کارگر. (istanbul / turkey ) عرض :

البته تعطیلات رسمی هر کشور جدا از نوع تقویم متفاوت است.

ترجمه تحت اللفظی کلمه «kānūn» است. ۴۱° ۰' شمال, طول : لیستی از تعطیلات عمومی در ترکیه ::

زیرا اگر برای سفر به کشور مقصدتان روزهای تعطیلی رسمی آن را.

خط سبز یکه از شهر بیرون میآید استقامت قبله است. (istanbul / turkey ) عرض : زمان ترکیه را پیش فرض قرار بده.

آشنایی با تقویم ترکیه و نام ماه ها و روزها از ضروریات زندگی در این کشور است.

تقویم ترکیه 2022 یکی از مهم ترین مواردی است که افرادی قصد مهاجرت یا مسافرت به این کشور را دارند، باید آن را مشاهده کنند و با تعطیلی و مناسب های مختلف آن آشنا شوند. اما با توجه به اینکه بر اساس سالهای میلادی تنظیم می‌شود، ممکن است مناسبت. در جدول زیر شما می‌توانید با ماه‌های ترکی و ریشه و معنی آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *