به یاد برادرم

Posted on

به یاد برادرم. به یادِ برادرم محسن بهکیش، روایتِ جان‌های شیفته‌ای که از ما گرفتند، منصوره بهکیش » » میروم چشم بسته در این راه تاریک و به سمت هدفی مبهم.

برادرم دلتنگتم (عکس نوشته) مجله اینترنتی تیک تاک
برادرم دلتنگتم (عکس نوشته) مجله اینترنتی تیک تاک from tiktakmag.ir

انگاردیوی ویا انسان بی رحمی. او چشم‌های نافذی داشت و هر‌گاه یاد آن چشم‌های زیبای سرشار از عشق می‌افتم، دلم. چراغ ذهنم نمیاورد چیزی را به یاد.

به یاد برادر عزیزم میثم.

انگاردیوی ویا انسان بی رحمی. آن سوی چشمم بارانی است. به یاد عزیز سفرکرده و برادر عزیزم.

به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب.

و یاد تو خراب میکند مرا. به علاوه توصیه می کنیم که با یادگیری تزیین کیک در منزل، خود به. بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی.

به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی.

و درباره جنبش دادخواهی، از رادیو زمانه. اگر دلتنگ برادر خود هستید و به دنبال متن درباره برادر فوت شده. محسن نیز تحت تأثیر خانواده خیلی زود با بی عدالتی های دوران پهلوی آشنا شد، به خصوص از زمانی که برادرم محمود را در سال ۱۳۵۱ دستگیر کردند با این که هنوز ده سال بیشتر نداشت ذهنش با مسأله ای به نام زندان و زندانی سیاسی درگیر شد و.

Iranian ,Ashraf Pahlavi ,In Memory Of My Brother ,به یاد برادرم ، آریامهر ,Publisher ,Kayhan London ,Shirzadegan ,Educational ,Documentary ,Short Film.

داشتم کیرم رو می مالیدم که یه دفعه برگشت روبروی من نشست طوری که حرکات منو زیر نظر داشته باشه یکم ترسیده بودم ولی بعد دیدم زیر چشمی داره منو میبینه. از دلنوشته مرگ برادر می‌توان در شبکه‌های مجازی استفاده کرد و یاد درگذشتگان را گرامی داشت. پیوندی که بین من و توست یک پیوند خونی ساده نیست این پیوند از عشق هم والاتر است.

می گویند پس از یک بارداری ناخواسته به دنیا آمدم.

در سالگرد رفتن برادر عزیزم، از کسی سخن می‌گویم که دوست داشتنش اندازه نداشت، وقتی تمام کشور وجودم، سرزمین حکمرانی اش بود… برادر جان چگونه باور کنم نبودنت را… دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را. به یاد برادرم محسن بهکیش:

Leave a Reply

Your email address will not be published.